top of page

15

rachid rawithanakornkul

รชิษ รวิธนกรกุล (ตี๋) 

ตำแหน่ง : ตัวหน้าเป้า

วันเกิด : 17/04/2540

ภูมิลำเนา :ชลบุรี 

น้ำหนัก/ส่วนสูง :73/180

ผลงานที่ผ่านมา :

2020 ดิวิชั่น1 สโมสรโปรลิศ H3

2021 ฟุตซอลลีค สโมสรนนทบุรีฟุตซอลคลับ

2022 ฟุตซอลลีค สโมสรนนทบุรีฟุตซอลคลับ

2023 ฟุตซอลลีค สโมสรบลูเวฟชลบุรี(ปัจจุบัน)

bottom of page