top of page

3

WORASAK SRIRANG-PAIROT

วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ (เต่า)

ตำแหน่ง : หน้าเป้า

วันเกิด : 26/12/1992

ภูมิลำเนา : กทม.

น้ำหนัก/ส่วนสูง : 80/176

ผลงานที่ผ่านมา :

แชมป์ฟุตซอลลีก 2019

bottom of page